Dataskyddsbeskrivning

Information

Vi tryggar alla uppgifter om våra kunder. Med den här dataskyddsbeskrivningen kommer vi att berätta om handling av personuppgifter och våra principer. För att beställa produkter från oss, måste du acceptera alla villkor i denna dataskyddsbeskrivning.

Registeransvarig

Klipsutin (Tajeti Company Oy, FO-nummer: 2913211-1)
Talvisillankatu 15 B 10
05860 Hyvinge
Finland

Du kan ta kontakt med vårt dataskyddsombud via e-post: miika@klipsutin.fi.

Om du vill ta kontakt med vårt dataskyddsombud skriftligt är adressen:

Klipsutin
Miika Koskinen
Talvisillankatu 15 B 10
05860 Hyvinge
Finland

Registrets namn

Klipsutin kundregister.

Information vi samlar in

För behandling av beställningar:

 • Namn
 • Faktureringsadress
 • Leveransadress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Leveranssätt som har utvalts
 • Frivilliga informationer på ett användarkonto, som användaren har gjort

För beställning av nyhetsbrev:

 • Namn
 • E-postadress

Andra informationer, som har observerat om användning vår webbsida:

 • Användnings- och sökdata av webbsidan och tagguppgift av terminalen

Vårt betalningssätt Klarna kan fråga efter personnummer, när du betalar din beställning, men vi kommer inte att samla denna information.

Vi använder Klarna som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna när kassan laddas, för att Klarna ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Klarnas egen dataskyddsinformation.

Syfte med personuppgifters behandling

Personuppgifterna behövs för:

 • Hantering och utveckling av kundrelationen
 • Hantering och leverans av beställningar
 • Kundservice
 • Utveckling av våra webbsidor och förbättring av kundupplevelse
 • Statistiska ändamål
 • Att bjuda intressant innehåll genom personlig marknadsföring

Vi använder informationer till kundrelationen mellan vi (Klipsutin) och kunden och till användning av webbsidor, baserat på samtycke av kunden och lagregel.

Informationsdelning till tredje parter

Vi kommer att dela några notvändiga informationer till tredje parter för att möjliggöra betalning och leverans av beställningar. Vi förmedlar också analytik om våra sidornas användning till tredje parter för att utveckla våra sidor och för att vi kan erbjuda mer intressanta produkter för dig.

Vi förmedlar informationer till de här tredje parterna:

 • Vårt betalningssätt (Klarna AB, PayPal)
 • Våra transportpartner (Posti Group Oyj, PostNord Oy)
 • Våra statistikanalytikpartner (Google Inc., Facebook Inc., Automattic Inc.)
 • Vår nyhetsbrev platform partner (GetResponse Sp. z o.o.)

Användning av cookies

Vi använder cookies på våra webbsidor. En cookie är en liten textfil, som skickas och sparas i webbplatsbesökarens dator. Cookies används till exempel för att spara information om användare, när användare rör sig på våra webbsidor från en sida till annan. Det finns en giltighetstid för Cookies och efter den kommer webbläsaren deletera dem. Cookies skadar inte användarens dator eller filar. Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten av vår webbplats och för att göra din besök på våra webbsidor så bra och lätt som möjligt.

Du kan läsa mer om cookies på sidan av Kommunikationsverket.

Skydd av registret

Personuppgifter är skyddat från obegörig tillgång och missbruk. Personuppgifter bevaras innanför EU i en datorhall av vår serviceleverantör med en hög skyddsnivå.

Vi följer allmänna, goda konventioner om handling av personuppgifter, tillgång och tekniska lösningar.

Hur länge uppgifterna bevaras

Vi bevarar personuppgifter så länge att vi kan göra och uppfylla ovanbemälda funktioner. Några informationer kan bevaras också längre på grund av lagliga förpliktelse (till exempel bokföring).

Behandlare av personuppgifter

Huvudsakligen bara vår (Klipsutin / Tajeti Company Oy) utbildade personal behandlar personuppgifter.

Tredje parter, som får informationer från oss, har också lovat att följa lagregler med behandling av personuppgifter.

Kundens rättigheter

Våra kunder har följande rättigheter:

 • Kontrollera uppgifter om sig själv och kräva korrigering eller komplettering av felaktiga eller bristfälliga uppgifter.
 • Rätten att förbjuda den registeransvarige att behandla hans/hennes personuppgifter, om registrerade tycker att man har behandlat sina personuppgifter olagligt eller utan en behörig rättighet.
 • Rätten att kräva att ens egna uppgifter raderas och också rätten att sätta begränsningar till behandling om egna uppgifter.
 • Rätten att överföra sina egna uppgifter från ett system till annat.
 • Rätten att beklaga till dataombudsmannen, om registrerade tycker att behandling av personuppgifter har brutit mot gällande dataskyddslag.

Om du vill använda dina rättigheter, kan du ta kontakt med oss. Vänligen notera, att begäran måste vara tillräcklickt specificerat, så att vi kan identifiera identiteten pålitligt.